Hotline: 0917446118 - 0987378508

HÌNH THỨC THANH TOÁN

05-04-2021
Hỗ trợ thanh toán bằng tất cả các hình thức dưới đây
1. Thanh toán tiền mặt : 
  • S 18, Đường s 6, Khu Văn Phòng Chính Phủ, P. Hip Bình Phước, TP.Th Đức, TP HCM
  • Tại địa chỉ của bạn - có biên nhận 
2. Thanh toán chuyển khoản : 
  • Tài khoản công ty
  • Tài khoản cá nhân