Hotline: 0917446118 - 0987378508

DU HỌC CANADA

06-04-2021
Học bổng du học Canada - London International Academy. 
 
Đối tượng: học sinh Việt Nam đăng ký khóa tháng 09/2021 
2 Suất Học bổng trị giá $10,800 học phí 
3 Suất Học bổng trị giá $8,100 học phí 
Yêu cầu là học sinh có điểm trung bình từ 7.5 trở lên, có tham gia phỏng vấn của trường, và làm bài test tiếng Anh đầu vào của trường. 
 
Đây là học bổng đầu vào, first come, first serve, nên bạn nào đăng ký trước thì nhận trước, không so sánh điểm cao thấp giữa các bạn học sinh.

Thông tin khác