Hotline: 0917446118 - 0987378508

DU HỌC PHÁP

06-04-2021
VISA CÔNG TÁC PHÁP
 
Những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục xin visa công tác Pháp gồm có:
1. 2 hình 4x6 (nền trắng không quá 6 tháng)
2. Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây
3. Giấy phép cư trú tại Việt Nam, nếu là người nước ngoài (bản sao)
4. Sộ hộ khẩu (photo tất cả các trang, sao y bản chính)
5. Giấy đăng ký kết hôn/ly hôn (photo sao y bản chính)
6. Thư mời của công ty tại Pháp, được in trên mẫu giấy có tiêu đề, biểu tượng của công ty xác nhận người nộp đơn sẽ sang làm việc với ai, ở đâu hay được hỗ trợ như thế nào trong chuyến đi. (bản sao)
7. Những bằng chứng về mối liên hệ công việc từ trước với công ty tại Pháp:
- Bằng chứng về các cuộc họp
- Trao đổi công việc qua email
- Các hoạt động khác của công ty/ chứng từ, hóa đơn
8. Chứng minh công việc:
- Nhân viên : Quyết định cử đi công tác tại Việt Nam , Hợp đồng lao động (Nếu là nhân viên, bản sao có đóng dấu treo công ty), Bảng lương 3 tháng, giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng)
- Chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh, tờ khai  thuế 3 tháng gần nhất (công chứng)
9. Chứng minh tài chính: 
- Trường hợp, công ty tại Việt Nam chi trả tài chính thì sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất.
- Sao kê tài khoản ngân hàng/ sổ tiết kiệm tối thiểu 100tr, giấy tờ nhà đất ( nếu có)
VISA DU LỊCH PHÁP
Những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục xin visa du lịch Pháp gồm có:
1. 01 hình 4 x 6 (nền trắng không quá 6 tháng)
2. Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây.
3. Giấy phép lao động ( sao y bản chính)
4. Thẻ tạm trú ( sao y bản chính)
5. Giấy đăng ký kết hôn ( sao y bản chính, nếu có)
6. Chứng minh tài chính: Giấy tờ nhà đất (photo, sao y bảng chính), sổ tiết kiệm hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại từ 100.000.000 vnd … (xác nhận của ngân hàng), sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất ( nếu có)
7. Chứng minh việc làm hoặc việc học:
- Nếu là chủ doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất nếu có (công chứng)
- Nếu là nhân viên: hợp đồng lao động, bảng lương 6 tháng gần nhất (bản sao, có đóng dấu treo công ty), đơn xin phép nghỉ đi du lịch, xác nhận ngày phép, ghi rõ đây là kỳ nghỉ được hưởng lương hay không (in trên mẫu giấy có tiêu đề của công ty, nếu có). Nếu mới chuyển công tác thì nên cung cấp thông tin về công việc cũ và bằng chứng về thu nhập.
- Sinh viên: Thư từ trường, tổ chức giáo dục được in trên mẫu giấy có tiêu đề, biểu tượng của trường - Nội dung cần ghi rõ thời gian khoá học và đồng ý cho nghỉ học của trường.
VISA THĂM THÂN PHÁP
Những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục xin visa thăm thân Pháp gồm có:
1. 01 hình 4 x 6 (nền trắng không quá 6 tháng)
2. Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây.
3. Giấy phép cư trú tại Việt Nam,  nếu  là người nước ngoài (bản sao)
4. Sổ hộ khẩu (photo tất cả các trang, sao y bản chính)
5. Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (photo, sao y bảng chính)
6. Chứng minh tài chính: Giấy tờ nhà đất (photo, sao y bảng chính), sổ tiết kiệm hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại từ 100.000.000 vnd … (xác nhận của ngân hàng)
7. Người mời:
- Thư mời ( BẢN SCAN)
- Bản sao hộ chiếu
- Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:
     + Xác nhận công việc
     + Sao kê tài sản ngân hàng 6 tháng
     + Trong trường hợp người mời du học bên Pháp cung cấp : Xác nhận đang học ở trường hoặc thư mời..
8. Chứng minh việc làm hoặc việc học:
- Nếu là chủ doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất nếu có (công chứng)
- Nếu là nhân viên: hợp đồng lao động, bảng lương 6 tháng gần nhất (bản sao, có đóng dấu treo công ty), đơn xin phép nghỉ đi du lịch, xác nhận ngày phép, ghi rõ đây là kỳ nghỉ được hưởng lương hay không (in trên mẫu giấy có tiêu đề của công ty, nếu có). Nếu mới chuyển công tác thì nên cung cấp thông tin về công việc cũ và bằng chứng về thu nhập.
- Sinh viên: Thư từ trường, tổ chức giáo dục được in trên mẫu giấy có tiêu đề, biểu tượng của trường - Nội dung cần ghi rõ thời gian khoá học và đồng ý cho nghỉ học của trường.

Thời gian làm việc trung bình: 15 ngày làm việc
Lệ phí bao gồm: 
- Phí nộp lãnh sự
- Phí dịch thuật
- Phí dịch vụ
Liên hệ: 0917 446 118 (Ms Tuyền)