Hotline: 0917446118 - 0987378508

LÝ LỊCH TƯ PHÁP (CRIMINAL RECORDS)

17-03-2023
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Hồ sơ dịch vụ hỗ trợ làm phiếu lý lịch tư pháp

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (gồm lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2) chỉ cần cung cấp cho các giấy tờ và thông tin đơn giản sau:

 • LÝ LỊCH TƯ PHÁP 1, 2 ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM
  Hộ chiếu - bản Scan
  CCCD mặt trước và mặt sau - bản Scan
  Số điện thoại
  Họ tên cha, mẹ + ngày tháng năm sinh
  Họ tên chồng + ngày tháng năm sinh
 • LÝ LỊCH TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
   Hộ chiếu - bản Scan
  Visa Việt Nam còn hạn - bản Scan
  Số điện thoại + tạm trú tại Việt Nam
   
 • Thời gian làm việc: 7-8 ngày làm việc 
 • Xử lý khẩn 2-3 ngày làm việc