Hotline: 0917446118 - 0987378508

NHẬP CẢNH VIỆT NAM

28-02-2022
HƯỚNG DẪN Về việc đề nghị xét duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức trong giai đoạn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
 

I. Phạm vi áp dụng

          Hướng dẫn về trình tự, thủ tục đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xét duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức tại Việt Nam (bao gồm cả trường hợp đã có hoặc chưa có thị thực, thẻ tạm trú) trong giai đoạn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

  II. Đối tượng áp dụng

          1. Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao (gọi tắt là chuyên gia); thân nhân là cha, mẹ, vợ, chồng, con của chuyên gia nước ngoài; học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam.

          2. Các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam mời, đón, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tham khảo tại : https://xuatnhapcanh.gov.vn/vi/tin-tuc/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn

III. Hồ sơ yêu cầu

  1. Hộ chiếu đóng dấu xác nhận
  2. Giấy phép kinh doanh công ty bảo lãnh sao y công chứng
  3. Công văn chấp thuận sao y công chứng
  4. Thẻ tạm trú đóng dấu xác nhận
  5. Ngày nhập cảnh, nơi đi , nơi đến 
 
Trường hợp quý khách cần hỗ trợ cho những hồ sơ bị thiếu sót, cần tư vấn hướng đi đúng để thuận lợi xin Công văn chấp thuận này hãy liên hệ: http://www.visakhancap.com/lien-he.html hoặc trực tiếp gọi điện đến : +84 917446118 hoặc +84 987378508 để được tư vấn