Hotline: 0917446118 - 0987378508

NHẬT BẢN - DU LỊCH/ CÔNG TÁC

06-04-2021
Từ ngày 1/7/2013, Nhật Bản bắt đầu thực hiện việc cấp thị thực lưu trú ngắn hạn nhiều lần cho công dân Việt Nam với mục đích phát triển giao lưu hơn nữa với Việt Nam. Tiếp đó, sau khi xem xét tình hình thực tế, Nhật Bản quyết định nới lỏng đối tượng cấp, điều kiện cấp và một phần hồ sơ cần thiết khi xin cấp thị thực v.v. đối với loại thị thực lưu trú ngắn hạn nhiều lần kể từ ngày 30/9/2014, đối tượng cấp v.v. của loại thị thực lưu trú ngắn hạn nhiều lần này được hướng dẫn như dưới đây. Ngoài Việt Nam, qui chế nới lỏng này còn được thực hiện tương tự và đồng thời với công dân In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.

(THỰC HIỆN QUI CHẾ NỚI LỎNG THỊ THỰC)

Tháng 9 năm 2014
          

Từ ngày 1/7/2013, Nhật Bản bắt đầu thực hiện việc cấp thị thực lưu trú ngắn hạn nhiều lần cho công dân Việt Nam với mục đích phát triển giao lưu hơn nữa với Việt Nam. Tiếp đó, sau khi xem xét tình hình thực tế, Nhật Bản quyết định nới lỏng đối tượng cấp, điều kiện cấp và một phần hồ sơ cần thiết khi xin cấp thị thực v.v. đối với loại thị thực lưu trú ngắn hạn nhiều lần kể từ ngày 30/9/2014, đối tượng cấp v.v. của loại thị thực lưu trú ngắn hạn nhiều lần này được hướng dẫn như dưới đây.


Ngoài Việt Nam, qui chế nới lỏng này còn được thực hiện tương tự và đồng thời với công dân In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.


1. Đối tượng cấp


Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông đọc bằng máy theo tiêu chuẩn ICAO (Tên viết tắt của Cơ quan Hàng không dân dụng quốc tế - International Civil Aviation Organization) hoặc hộ chiếu điện tử IC có mong muốn được cấp thị thực nhiều lần với mục đích tiến hành các hoạt động phù hợp với loại tư cách “Lưu trú ngắn hạn” qui định trong “Luật quản lý xuất nhập cảnh và chấp nhận tị nạn” ở Nhật Bản (Bao gồm cả trường hợp công dân Việt Nam sinh sống hợp pháp, lâu dài tại nước thứ ba ngoài lãnh thổ Việt Nam và tiến hành xin cấp thị thực tại Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của Nhật Bản (Đại Sứ Quán, Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản v.v.) tại nước sở tại).


2. Điều kiện cấp (Người phù hợp với một trong những điều kiện dưới đây)


(1) Người có quá khứ đã từng đến Nhật Bản với mục đích lưu trú ngắn hạn trong vòng 03 năm gần đây, trong thời gian nhập cảnh và lưu trú tại Nhật Bản không có bất kì vấn đề gì như vi phạm pháp luật Nhật Bản v.v., đồng thời có đủ khả năng chi trả chi phí cho chuyến đi như chi phí nhập cảnh, chi phí lưu trú tại Nhật Bản v.v..


(2) Người có quá khứ đã từng đến Nhật Bản với mục đích lưu trú ngắn hạn trong vòng 03 năm gần đây, trong thời gian nhập cảnh và lưu trú tại Nhật Bản không có bất kì vấn đề gì như vi phạm pháp luật Nhật Bản v.v., đồng thời có quá khứ nhiều lần đã từng đến các nước G7 (Trừ Nhật Bản) trong cùng thời gian 03 năm gần đây với mục đích lưu trú ngắn hạn.


(3) Người có đủ năng lực kinh tế


(4) Vợ/chồng hoặc con của người ở mục (3)


3. Phân loại thị thực được cấp và thời hạn lưu trú


Phân loại thị thực: Lưu trú ngắn hạn
Loại hình: Thị thực nhiều lần
Thời hạn lưu trú: 15 ngày hoặc 30 ngày
Thời hạn hiệu lực: Tối đa 05 năm

 
Tran Nguyen Gia Consulting Co.,Ltd
VP H Chí Minh:
  • Tng 11 (REGUS), S 33  Lê Dun,  Bến Nghé, Qun 1, TP H Chí Minh 
  • S 18, Đường s 6, Khu Văn Phòng Chính Phủ, P. Hip Bình Phước, TP.Th Đức, TP HCM
 
Tel : (84) 917446118 hoc (84) 987378508 - Ms Tuyền
Email:             mistuyen18@gmail.com |  info@visakhancap.com

Thông tin khác