Hotline: 0917446118 - 0987378508

VISA MYANMAR - ÁP DỤNG KHÁCH QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

10-05-2019
Thủ tục visa Myanmar :
Hồ sơ yêu cầu:
1. Passport scan 
2. Hình thẻ 4x6 phông trắng 01 tấm 
Thời gian : 1 ngày làm việc 
Chi phí : Trần Thị Ngọc Tuyền - 0917446118 .

Thông tin khác