Hotline: 0917446118 - 0987378508

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (WORK PERMIT FOR FOREIGNER)
Đây là loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với những người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam, bởi vì theo quy định tại Điều 31 Nghị định số ...