Hotline: 0917446118 - 0987378508

WORK PERMIT - TRC

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (WORK PERMIT FOR FOREIGNER)
Giấy phép lao động là một văn bản pháp lý được cấp bởi cơ quan chức năng của nước tiếp nhận, cho phép người lao động nước ngoài được làm việc ...