Hotline: 0917446118 - 0987378508

E-visa Việt Nam

29-03-2022
E-visa Việt Nam
Xin  E-visa Việt Nam 
Hiệu lực visa: 30 ngày
Hồ sơ: Hộ chiếu scan + hình thẻ 
Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam
Số điện thoại liên hệ
Email
Chi phí : 25usd / khách 
Thời gian làm việc: 3-4 ngày làm việc 
 
Tham khảo tại: 
 
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu?p_p_id=khaithithucdientu_WAR_eVisaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_khaithithucdientu_WAR_eVisaportlet_view=insert
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/trang-chu-ttdt